Розвиток сталого туризму у прибережній зоні та управління Океаном

10 ЧЕРВНЯ – 1 ЛИПНЯ 2024

Learning about Ocean: Ocean Literacy in the School Curriculum

Online 10 june - 1 july 2024

Highlights

Course Fee

Free

Duration of the Course

Total hours 20, in 3 weeks; This online course will take place in the TEAMS application

Language

Ukrainian

Deadline of Application

9 June 2024

Eligibility of the Applicants

Interested stakeholders, representatives  from educational institutions, teachers, NGO representatives

Участь безкоштовна

Мова курсу

українська

Дати курсу

Всього годин 20, за 3 тижні

Цей онлайн курс буде проходити в додатку TEAMS

Мова

українська

Реєстрація

9 червня 2024

Хто може брати участь

Зацікавлені стейкхолдери, представники навчальних закладів, вчителі, представники громадських організацій


РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Океанська грамотність - це здатність розуміти роль океану у житті нашої планети та знаходити рішення для його збереження та сталого використання. Вивчення океанської грамотності у школі має важливе значення, оскільки океан відіграє важливу роль у житті нашої планети та є невід'ємною частиною нашої екосистеми. Без належного збереження та сталого використання океану, ми ризикуємо погіршенням якості нашого життя та виникненням негативних екологічних наслідків. Протягом курсу ми розглянемо різні теми, пов'язані з океаном, які включають виклики та ризики, з якими зіштовхнеться океан, а також вивчимо методи інтеграції океанської грамотності в формальну освіту. Учасники курсу отримають знання та практичні навички, які необхідні для розробки навчальних матеріалів та програм, що сприятимуть підвищенню океанської грамотності учнів та розвитку критичного мислення і уміння вирішувати проблеми, які пов'язані з океаном.

Learning outcomes

Ocean literacy is the ability to understand the role of the Ocean in the life of our planet and find solutions for its conservation and sustainable use. Learning Ocean literacy in school is essential because the Ocean plays an important role in the life of our planet and is an integral part of our ecosystem. Throughout the course, we will cover various ocean-related topics that include the challenges and risks that the Ocean will face, as well as explore methods for integrating Ocean literacy into formal education.  This will contribute to increasing the Ocean literacy of students and the development of critical thinking and the ability to solve problems related to the Ocean. 

more information

Додаткова інформація

how to apply

Selected applicants will be informed by email.

course content & poster

Download
Poster OA UKR0224.png
Portable Network Image Format 276.7 KB
Download
timetable-Ukraine 2024 школа1.pdf
Adobe Acrobat Document 156.8 KB